Από το

1970

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΛΟΝ, Κώστας Θεοδόσης & σια ΟΕ, με αντικείμενο εργασιών το λιανικό
και χονδρικό εμπόριο χαλυβουργικών προϊόντων, προφίλ αλουμινίου και εργαλείων,
κατέχει επί σειρά ετών ηγετική θέση στην τοπική αγορά της Πιερίας. Ιδρύθηκε το 1970 από τους Μαρμαρίδη Κ.- Μουρατίδου Μ. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΕ», για να περάσει τελικά στα χέρια της νέας γενιάς, παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό.

Από το

1970

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΛΟΝ, Κώστας Θεοδόσης & σια ΟΕ, με αντικείμενο εργασιών το λιανικό
και χονδρικό εμπόριο χαλυβουργικών προϊόντων, προφίλ αλουμινίου και εργαλείων,
κατέχει επί σειρά ετών ηγετική θέση στην τοπική αγορά της Πιερίας. Ιδρύθηκε το 1970 από τους Μαρμαρίδη Κ.- Μουρατίδου Μ. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΕ», για να περάσει τελικά στα χέρια της νέας γενιάς, παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

0

τμ

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που καλύπτουν 3000τμ, μπορεί να διαλέξει κανείς πάνω από 7500 κωδικούς προϊόντων που αφορούν σε υλικά στέγασης, δόμησης, είδη περίφραξης και κιγκαλερίας, οικοδομικά υλικά, είδη μηχανουργείου, κουφώματα και εξαρτήματα αλουμινίου, βιομηχανικά αέρια, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και λοιπά αναλώσιμα.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

0

τμ

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που καλύπτουν 3000τμ, μπορεί να διαλέξει κανείς πάνω από 7500 κωδικούς προϊόντων που αφορούν σε υλικά στέγασης, δόμησης, είδη περίφραξης και κιγκαλερίας, οικοδομικά υλικά, είδη μηχανουργείου, κουφώματα και εξαρτήματα αλουμινίου, βιομηχανικά αέρια, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και λοιπά αναλώσιμα.

Με πάνω από

0

κωδικούς

Με την πολύτιμη εμπειρία, την τεχνογνωσία, την άμεση εξυπηρέτηση και συνέπεια, έχει ως
στόχο την ανάπτυξη μακροχρόνιων δυνατών δεσμών με τους συνεργάτες της καθώς και την περαιτέρω εδραίωση στο χώρο της.

Με πάνω από

0

κωδικούς

Με την πολύτιμη εμπειρία, την τεχνογνωσία, την άμεση εξυπηρέτηση και συνέπεια, έχει ως
στόχο την ανάπτυξη μακροχρόνιων δυνατών δεσμών με τους συνεργάτες της καθώς και την περαιτέρω εδραίωση στο χώρο της.

logo symbol
little symbols